Hvad er HeyScore?

Historisk set har det været profitabelt at købe aktier med høje HeyScores.

HeyScore destillerer et væld af informationer ned til et enkelt tal der kan opfattes som aktiens helbred. Scoren er baseret på flere tidshorisonter, hvor den længste og mest betydende er et år. Det betyder, at aktier med høj HeyScore typisk har udvist høj vækst over det seneste år.

HeyScore måles relativt til andre aktier. Det betyder at scoren, for en given aktie, ændrer sig afhængigt af gruppen af aktier der sammenlignes med. I teorien er det derfor muligt for en aktie at have en høj score selvom prisen er faldende. I praksis vil en aktie med en høj score have udvist stabil vækst over det forudgående år. Figur 1 viser typiske pris historikker for aktier med lav, mellem og høj HeyScore.

Figur 1. Kurverne viser gennemsnittet af tusindvis af pris-historikker. For hvert HeyScore interval er der valgt aktier fra S&P 500 i årene 2007-2017. De farvede bånd repræsenterer hvor 10% af historikkerne ville ligge.

Aktier med en høj HeyScore kunne forventes at have øget deres værdi med over 40% i det foregående år. Aktier med lave HeyScores kunne forventes at have tabt omkring 40%.

Hvis en aktie i din portefølje har en HeyScore på 100, så har den højst sandsynligt lavet et afkast på mere end 40% i løbet af det seneste år. I udgangspunktet fortæller det dig bare, at du kan være tilfreds, hvis du har haft aktien så længe. Det fortæller dig ikke nødvendigvis, om du bør beholde den.

For at kunne svare på det spørgsmål, er det nødvendigt at føje mere information til udvælgelsesprocessen. Du må fylde en pose med aktier, som du kan prioritere i forhold til hinanden. Kriterierne du bruger til at vælge aktier, sammen med HeyScore for hver aktie, gør det muligt at beslutte om du bør skifte din aktie ud med en anden.

Størrelsen af posen med aktier er vigtig. HeyScore er relativ, så det er sværere at få en høj HeyScore i en stor pose. Sammen med det praktiske hensyn, at vi helst vil investere i aktier vi kan vælge at købe eller sælge, når vi har lyst, giver det et sæt af fire regler for hvordan vi bruger HeyScore:

– Brug HeyScore til at identificere kandidater til nye lange positioner

– Vælg store grupper af aktier (100+)

– Vælg store (large cap) selskaber

– Vælg likvide aktier

For at vise hvordan HeyScore kan bruges til at vælge aktier ud fra de fire regler, har vi endnu engang valgt at kigge på S&P 500, siden det er en gruppe af aktier som opfylder kravene. Alle firmaerne er store, aktierne er likvide og der er mange af dem. Figur 2 viser det fremtidige afkast for aktier med høj HeyScore fra S&P 500 mellem 2007-2017.

Figur 2. Historisk set har det været profitabelt at købe aktier fra S&P 500 med høj HeyScore. I gennemsnit steg de fra 2007 til 2017 meget mere end markedet. Det farvede område viser hvor 10% af aktierne befandt sig.

Figuren viser at en investering i disse aktier i gennemsnit kan forventes at slå markedet, men at der samtidigt er stor spredning på det forventede udfald. Det betyder, at der er en realistisk risiko for at få mindre afkast end markedet, eller at tabe penge. Over tid og med flere aktier kan man dog forvente at slå markedet markant.

Med HeyStocks Aktiescreener kan du let implementere de 4 regler og begynde at bruge HeyScore til at finde dit næste investeringsmål.