Hvordan bruger jeg HeyScore
Få besvaret dine spørgsmål her

Det kan der være flere grunde til. Måske har aktien fået tildelt sin lave HeyScore pga. et fald for nylig, og de analytikere der dækker aktien har ikke opdateret deres analyse efter faldet.

Generelt skal det også siges, at analytikere typisk medtager fundamentale karakteristika i deres anbefalinger, mens HeyScore udelukkende er et teknisk analytisk værktøj. Anbefalinger fra to grundlæggende forskellige skoler kan ikke forventes nødvendigvis at være ens.

HeyScore følger en farveskala fra sort til guld. Skalaen går gennem blå farver og dernæst rødlige farver inden den ender i guld. Der ligger ikke andet i det end at der er knyttet en farve til et tal, der bliver ”varmere” jo højere tallet er.

Det kommer an på både det investerede beløb og den enkelte investors risikovillighed. Vi har opstillet en lille tabel med nogle estimater:

 10.000kr100.000kr1.000.000kr
Gambler125
Mellem1410
Konservativ1820

Det gælder med HeyScore som det gælder med øvrig investering: Færre aktier leder til risiko for større tab, men også chance for større afkast.

Lav HeyScore betyder ikke hverken stigende eller faldende fremtid. Det betyder ukendt fremtid. Vi fraråder på det kraftigste at shorte baseret på lav HeyScore.

Vi foretager en beregning på dette, og vil vende tilbage med et svar.

Nej. Ingen ved jo hvor toppen er. En aktie der har været i stigende trend de sidste 12 måneder kan have været på sit højeste nogensinde for 6 måneder siden. Men da ville den stadig have været en god investering de næste 6 måneder.

HeyScore er en rangering i henhold til underliggende beregninger. Rangeringen (HeyScore) ændrer sig, selvom beregningerne giver samme resultat, når sammenligningsgrundlaget ændres.

Den HeyScore der vises som standard når man klikker sig ind på en aktie er relativ til aktiens hjemmemarked. Ellers er sammenligningsgrundlaget de aktier, der matcher søgeparametrene i en screener.

Lad os sige at man sorterer elever i en skoleklasse efter højde. Den plads en elev får på listen afhænger af et underliggende tal (højden), og den er relativ til de andre elever i klassen (populationen). Elevens plads kan ændre sig uden at hendes højde ændrer sig, hvis man danner listen ud fra pigerne på hendes gymnastikhold i stedet for skoleklassen (populationen ændrer sig). Pladsen er måske også en anden, hvis man sorterer listen igen et år senere, hvor eleverne  har vokset. Nu har det underliggende tal ændret sig.

HeyScore er en sortering på samme måde. Tallet på listen er et andet, hvis aktierne der sammenlignes med er nogle andre. HeyScore ændrer sig også, hvis det underliggende tal er ændret fordi kursen har bevæget sig.

Indtil du skal bruge pengene, eller indtil dens HeyScore falder under 90. Vi henviser i øvrigt til https://about.heystocks.com/heyscore

Det er helt ok at skifte aktierne ud med nye, højt scorende HeyScore aktier. Det kan man gøre hvis man fx har behov for at sektor-diversificere porteføljen. Der er imidlertid ingen grund til at udskifte aktier bare for at rotere, hvis deres HeyScore fortsat er høj. HeyScore er ikke hverken et swing- eller daytrader værktøj. En tidshorizont på minimum 2 måneder tilrådes.

Ja, disse er tilgængelige som Pivot punkter på graftegneren.

Måske tilhører den et marked vi ikke dækker. Vi dækker Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, GB og USA. Der er masser af selskaber udenfor disse markeder som er noteret og derfor alligevel kan importeres, fx Canadiske mineselskaber som handles i USD i New York.

Der kan også være tale om et papir som ikke er hjemmehørende på den børs hvor du har købt den, og derfor er blevet sorteret fra af vores data importer fordi vi ikke importerer dobbeltnoteringer.

Send en email med aktiens symbol og ISIN til vores programmør på chp@heystocks.com. Vi kan ofte importere den for dig.

Det kan du tro. Vi har udviklet et væld af forslag, som er at finde under ”Handelssignaler” i menuen. Adgangen til disse kræver dog premium.

Det er et fremragende spørgsmål, og funderet i sund skepsis. Svaret er, at vi benytter skam også selv systemet. Vi har selv købt aktier baseret på HeyScore, og de klarer sig bedre end investeringer foretaget uden at benytte HeyScore. Når vi vælger at dele værktøjet, kan man stille modspørgsmålet: Hvorfor ikke? Hvorfor nøjes med at benytte det til at støtte egne investeringer, hvis vi også kan tjene en skilling på at støtte dine?